С вкус на край, а всъщност ново начало за по-сплотена студентска общност и вдъхновяващи добри примери

С вкус на край, а всъщност ново начало за по-сплотена студентска общност и вдъхновяващи добри примери

На 29 и 30 март в град София се състоя заключителната среща между студенти и ментори от програмата за от…

Read more
Студенти-медици и ментори се заредиха с вдъхновение и теми за размисъл през новата академична година

Студенти-медици и ментори се заредиха с вдъхновение и теми за размисъл през новата академична година

За поредна година студенти и ментори от програмата се събраха, за да разширят своята мрежа от контакти, знания и опит…

Read more
Ключов момент за ментори и студенти

Ключов момент за ментори и студенти

Студенти и ментори се събраха за разширена среща на живо за първи път от началото на програмата. В своеобразно отбелязване…

Read more

Проектът се финансира от:

Този проект се реализира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Проектът се реализира от:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. В рамките на Фонд Активни Граждани ТСА управлява компонент за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход и изпълнява проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Проектът се съфинансира от:

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Подкрепата за ТСА е осигурена от Фондация „Америка за България“.