16.10.2020 15:57

 

С настъпването на есента, коронавирусът отново се върна в дневния ни ред. Нека да заменим паниката с информираност и отговорност.

Стипендиантите от Стипендиантската ни програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, финансирана от Фонд Активни граждани, отделиха от своето време между доброволчеството и сесията това лято, и събраха полезна проверена информация в помощ на всички.

Ето всичко, което може да е полезно да знаете:

Видеото беше подготвено с материали, записани от стипендиантите, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Категории: Community engagament