Програма „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ допринася за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и  подготвени да търсят решения за здравните проблеми в ромската общност, както и с потенциал да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера. Освен това стипендиантите ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа при реализирането на свои проекти, насочени към повишаване на информираността, относно често срещани здравни проблеми и подобряване на здравното състояние на ромската общност.

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година и ще продължи шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат предоставени 240 годишни стипендии. Всяка от тях е на стойност между 2350 евро и 2650 евро в зависимост от избраната специалност.