Малките общностни инициативи се организират по замисъл на стипендиантите в програмата с подкрепата на техните ментори. Те са насочени към подпомагане решаването на конкретни проблеми на общностите, идентифицирани от участниците – стипендианти и ментори.

В помощ на първоначалния дизайн и за да стартира организацията на всяка такава инициатива, стипендианти и ментори следва да формулират своя план за нея под формата на опростено проектно предложение. Образец на план-предложение може да бъде свален ТУК.

В Бяла Слатина се случва нещо. В ромската общност расте цяло поколение здравни професионалисти, които вече са носители на грижата за хората

Септември, 2023г.

Една инициатива в края на това лято напомни и на жителите на ромския квартал в Бяла Слатина, и на хората отвън, че там тече мащабен процес на обновление и образование, а в резултат на това, до няколко години хората ще познават поне двадесет здравни специалисти – млади хора, родени и израснали в техния квартал.

Бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, повечето подкрепяни от Стипендиантската и менторската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности по Фонд Активни граждани България, организираха поредна мащабна кампания за измерване на кръвно налягане и кръвна захар сред местната общност. Надграждайки предишния си опит с кампании, подкрепени от Българската асоциация за семейно планиране, този път десетина студенти в медицински специалности прегледаха и консултираха над 150 души в рамките на 3 часа. Стройната организация позволи и посещения по домовете на възрастни и трудноподвижни хора, които не успяха да посетят младежите на място.

В инициативата се включиха и други доброволци-студенти в медицински специалности, както и участници в Стипендиантската програма за ромски жени и акушерки. За пореден път младежите разчитаха и на подкрепата на местното сдружение майчин център „Алтернатива“.

Освен огромното доверие в младежите от общността, кампанията показа и хронично игнорираната здравна превенция и наблюдение, но и наличието на истинска общност от вече завършили и бъдещи здравни специалисти, която познава хората и техните проблеми, има енергия и желание да работи в екип за подобряване на здравните навици на местните. Немалко хора преодоляха страха си от процеса на измерване на кръвна захар с окуражителните и успокоителни думи на младежите, които познават. Немалко хора изразиха благодарност и признателност за случващото се по спонтанен и емоционален начин. Хората бяха канени да седнат и да измерят кръвно и кръвна захар с думите „Хайде, уважете нашите деца, те са тук за вас!“.

Благодарение на доверието, което им е гласувано в рамките на стипендиантските програми на ТСА, а и от страна на активистите в Бяла Слатина, тези студенти правят първата крачка към трансформацията на своята общност чрез посланичество на каузите за недискриминация и видимост на всички успешни и амбициозни роми.

Злати, Бети, Емануела, Люси, Емилия, Хриси, Рени, Руми и Ради се превръщат в правило, а не изключение за своята общност. С убедеността, че поколенията след тях ще бъдат още по-решителни по пътя към образованието и успешната професионална реализация, тези момчета и момичета, включително още над 10 студенти от Бяла Слатина, които подкрепяме, показват, че промяната към активно участие в обществения живот на града и страната е налице. Отделяйки от своето свободно време, за да прилагат натрупаните знания и умения, те с ново самочувствие приканват българското общество да върви редом с тях и тяхната общност.

 

Доброволческо лято 2023: ромски студенти свеждат медицинската наука до жителите на ромските квартали

Юли, 2023г.

През лятото на 2023 г. малките проекти на студентите от „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ започнаха по-рано от обичайното, още в началото на месец юни. Сезонът на активните доброволчески дейности беше открит в три локации – Първомай, Сливен и Съединение.

В Първомай стипендиантката ни Красимира Красимирова (6. курс, Медицина в МУ-Пловдив) и менторът й, проф. Ани Кеворкян, бяха посрещнати в гимназията, която Красимира е завършила. Няколко дни по-късно в Сливен, Божидара Иванова (2. Курс, Медицинска сестра в МУ-Варна, Филиал Сливен) и менторът й, проф. Елена Желева, гостуваха на местната гимназия по текстил и облекло.

Красимира в Първомай
Красимира в Първомай

И двете посещения бяха свързани с желанието на студентките да разговарят с младежите за различни аспекти на превенцията, предпазването и лечението на полово предавани болести. Мотивирани от собствени наблюдения и впечатления, натрупани по време на практиката в лечебни заведения, Красимира и Божидара споделят осъзната отговорност към превенцията чрез образование и изграждане на добра здравна култура у тийнейджърите.

Божидара в Сливен
Божидара в Сливен

Тези събития бяха последвани от срещата на студентите Сара Ангелова (3.курс, Помощник-фармацевт, МК-Пловдив), Кънчо Богданов (5. Курс, Фармация в МУ-Пловдив) и ментора им, магистър-фармацевт Божидарка Хаджиева с родители и деца от ромската общност в град Съединение. Поводът беше проучването, което Сара и Кънчо проведоха сред представители на своите общности във връзка с храненето и приема на пробиотици с фокус върху детското здраве и хранителни навици. Под наставничеството на ментора си през последната година студентите събраха и обработиха данните, които Сара представи, заедно с насоки и съвети за изграждане на здравословни навици сред децата. Освен използването им за целите на информационното събитие, данните служат и за основа на научна публикация, която е в процес на подготовка.

Интересът към срещата, особено от страна на най-малките, които познават Сара и се вълнуваха от нейния път в университета, беше изключителен. Немалко майки споделиха своите мечти и надежди за бъдещето на децата си като студенти.

Доброволчеството става повод за срещите на младежи като Красимира, Божидара, Сара и Кънчо с ромски деца, младежи и родители от различни общности, които са решени да преследват високи образователни постижения с насоките и куража, които вече завършващите студенти дават.

Формални или неформални, доброволчеството и ролевите модели имат трансформираща сила за общностите, в които следващите поколения мечтаят и постигат още по-смели цели от тези преди тях. Проучването „Младежи 2022“[1], проведено сред ученици от уязвими общности показва, че младежите от тези общности проявяват висока степен на гражданска активност и желание за участие в доброволчески дейности с нива, значително по-високи от тези сред възрастните граждани и съизмерими с най-развитите европейски държави.

Активността на участниците в настоящата програма от началото й през 2018 г. показва висока енергия и желание за активизъм и доброволчество, особено чрез използване на натрупаните в университета знания и умения в сферата на здравните грижи. Ключови за превръщането на това желание в действия с по-мащабен ефект и достигане до един клас, едно училище, един квартал, се оказват както подкрепата и наставничеството на менторите, така и взаимната мотивация и обмен на опит и информация сред студентите. Сред студентите, които получават признание и възможност да споделят опита си с другите, се наблюдава траен ангажимент и желание за реализиране на множество инициативи през определени интервали от време. Студентите изграждат лидерски, комуникационни и организационни умения, създават контакти и трупат впечатления – предимства, които да ги направят по-добри професионалисти и още по-ярки модели за подражание след завършване на университета.

[1] Направено от Център “Амалипе” и институт “Отворено общество” https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2023/02/Youth-short-report.pdf

От Медицинския факултет до кв. Факултета в София и продължението на усилията за здравна превенция на варненските ни стипендианти

Октомври, 2022г.

През месец октомври стипендианти на ТСА по Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, проведоха редица дълго подготвяни инициативи в различни краища на страната.

Някои от тях бяха в квартал Факултета, за да разговарят с родители и деца за здравето на зъбите и превенция на кариес при децата. Младежите се включиха в традиционния хепънинг на фондация ХЕСЕД, който събра десетки деца и родители от квартала. Оцветяваха тематични материали с децата, разказваха за правилното миене на зъби, имаха възможност да дадат конкретни насоки и съвети за последващи прегледи и лечение на майките. Децата се радваха на раздадените четки и пасти за зъби.

В рамките на същата седмица, студентката в специалност „Помощник-фармацевт“ София МаДоц. Клара Докова, София Мартинова и Георги Георгиевртинова, нейният ментор доц. Клара Докова и Георги Георгиев – студент в специалност „Медицина“, бяха в Дългопол. Те организираха информационно събитие за превенция и профилактика на захарен диабет. В рамките на събитието София и Георги предоставиха на жителите на Дългопол информация относно причините, превенцията и контролирането на заболяването, като желаещите имаха възможност да измерят своята кръвна захар и да получат конкретни насоки според своите показатели. София сподели впечатления от деня:

„ [Хората] задаваха въпроси, повечето свързани с това какви са нормалните стойности, какви са усложненията от диабета и бяха благодарни за получената информация. Освен това, фактът, че аз и Георги сме бъдещи здравни специалисти беше от интерес за едно младо момиче, което сподели, че също има желание да следва в университет, а родителите, стоейки до нея, я насърчаваха, давайки пример, че един ден ще прави това, което сега правим ние. Радвам се, че организирахме събитието и че то беше полезно за доста хора!“

                        

Същевременно, наблюденията на доброволците в квартал Факултета в София са, че има голям брой деца, които нямат достъп до зъболекар за първоначални насоки и профилактика от ранна възраст. Достъпът до дентални специалисти е силно ограничен и информираността на възрастните относно възможността за прегледи и зъболечение на децата им е минимална.

Срещата със студентите в специалности Дентална медицина и Медицина даде възможност на много майки да получат първо мнение и съвети за грижата за зъбното здраве на техните деца. Децата пък научиха повече за храните, които са полезни и вредни за техните зъбки, докато оцветяваха тематичните материали, подготвени за тях в рамките на малкия проект.

       

Алексей Митков е инициатор на идеята за среща с деца и родители, за да споделят информация за детското дентално здраве. Родом от Лом, той е студент по Дентална медицина в Медицински университет-София. „За пръв път стъпих във Факултета, който приличаше на останалите ромски махали по отношение на устройството – видимото разделение на заможни и бедни хора, личеше си най-вече по къщите. Има и видими белези на интеграция. На събитието имаше по-големи и любознателни деца, които задаваха допълнителни въпроси за оралната хигиена. Искаха да знаят“, споделя Алексей.

Студентите пък получиха шанса да натрупат опит и разбиране за проблемите на общността и да се запознаят с малчуганите, които проявиха голям интерес към възможността да се забавляват, научавайки повече за правилното използване на четката и пастата за зъби.

„Изводът, който мога да направя е, че там има хора, и най-важното – деца, осъзнали смисъла и готови за живот в интегрирано общество“, разказва още студентът.

     

Алексей, София и Георги, заедно с още свои колеги от програмата, получиха приз за Посланичество в категория Доброволци на Петите годишните награди ГЕРОИТЕ на платформата Time Heroes през 2022г. Тя беше за доброволческите им инициативи през 2021г., а тази година работата им продължи по други важни здравни теми в различни ромски общности.

Големи надежди се възлагат на младежите, които се срещат с деца и млади хора от тези общности, за да ги вдъхновят да са отговорни към здравето си и да преследват смело своите мечти.

Важността на тези усилия се доказва и от много от менторите, които работят със студентите днес. Някои от тях са били стипендианти на подобни програми и сега предават нататък опита и подкрепата, на които те са разчитали преди години.  Така ромската общност в България сама създава и подкрепя хората, които градят бъдещето й отвътре.

Кампания за превенция на хипертонията проведоха стипендиантите ни в Дългопол

Септември, 2021г.

Продължават усилията на стипендиантите да повишат здравната информираност на общностните си. В шестия по ред малък проект за тази година, София Мартинова („Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж към МУ-Варна) и Георги Георгиев („Медицина“ в МУ-Варна) проведоха кампания за превенция на хипертонията в град Дългопол. Кампанията включи измерване на кръвно налягане и предоставяне на насоки за поддържането на нормалните му стойности. Младежите работиха заедно с местните представители на Националната мрежа на здравните медиатори.

Както и при предишните малки проекти, този в Дългопол също стана повод младежите да разкажат за себе си и да напомнят, че се подготвя поколение от млади и и компетентни медицински специалисти  от ромски произход, ангажирани със здравето на общностите си.

Стипендиантите на терен в ромския квартал в Ракитово с кампания за превенция на социално значими заболявания под надслов „Спри и измери своето кръвно сега!“

Август, 2021г.

В рамките на поредната лятна доброволческа инициатива, екип от трима студенти, изучаващи здравни специалности, посети град Ракитово, за да проведе инициатива за превенция на социално значими заболявания сред жителите на ромския квартал в града. Кръстьо Минков („Медицина“ в Тракийски университет), Соня Минева („Медицинска сестра“ в Тракийски университет) и Красимира Красимирова („Медицина“ в МУ-Пловдив), подготвиха и проведоха своята кампания с подкрепата на доц. Боряна Парашкевова, ментор на част от студентите. Теренната работа по кампанията беше организирана в сътрудничество с фондация „Бъдеще“.

Наред с дейностите по измерване на кръвно налягане и нива на кръвната захар, младежите предоставиха информация за диагностика, превенция и контрол на често срещани заболявания като хипертонията и захарния диабет. Съветите бяха съобразени с индивидуалното състояние и рискови фактори на всеки от отбилите се в информационния пункт на инициативата.

Събитието беше ценно за всички участници, тъй като предостави възможност на младежите да развият професионалните си и комуникационни умения, да разкажат за себе си и за програмата. За местните срещата с младежите беше възможност да получат актуални насоки относно конкретни здравословни оплаквания и възможностите за контрол на рисковите фактори, както и да се запознаят с медицинските професионалисти на бъдещето, представляващи различни ромски общности в региона.

Да бъдеш ролеви модел за най-малките

Август, 2021г.

Това лято стипендиантката Пламена Василева (специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж към Тракийски университет) планира и стартира серия от летни занимания с деца в ранна училищна възраст в родното си село Скобелево, област Хасково.

Пламена беше провокирана от наблюденията за огромните пропуски на най-малките ученици в селото си през изминалата учебна година, преминала под знака на онлайн обучение поради коронавирусната епидемия. Тя разработи график от занятия и координира провеждането им през лятната ваканция с местното читалище „Искрица“. Замисълът на Пламена е да допринесе за запълване на празнотите в социалните контакти и усвояването на основните умения по четене и писане чрез разкази за собствения си път до университета, забавни занимания за повишаване на здравната грамотност на децата на теми като „чисти ръчички“ и „чисти зъбки“.

Пламена разказва, че в четене на книжки, рисуване на рисунки и миене на ръчички, разглеждане на новите четки и пасти за зъби, първото й занимание с децата е продължило 3 часа, доста по-дълго от първоначалния план. „Децата питаха кога ще работим заедно пак и поискаха тогава да учим англиийски думички заедно“, допълва Пламена. Родителите на много от децата работят в чужбина, а хлапетата прекарват времето си тук под грижите на своите баби и дядовци. Това е една от причините за изключителния интерес и ентусиазъм на децата за работа с младежи, които ги окуражават да разказват и развиват своите истории и мечти.

В рамките на инициативата на Пламена децата получиха материали за писане и рисуване, както и селекция от книжки, които да използват по време на заниманията си. Книжките, закупени за целите на инициативата, ще останат на разположение на децата в селото чрез библиотеката към народно читалище „Искрица“. Най-ценото, обаче, ще останат времето и спомените от забавното лято, прекарано заедно, които да мотивират децата да мечтаят и да се трудят, за да станат като Пламена.

                   

Стипендиантите обединяват усилия, за да запазят общностите си здрави и информирани на прага на поредна КОВИД вълна

Август, 2021г.

Това лято малките проекти на студентите в медицински специалности набраха скорост с редица инициативи за разпространяване на информация и насоки около все още върлуващия в страната короновариус и методите за предпазване от заразяване, включително и информационни събития за ваксинационната кампания срещу КОВИД-19.

Мария Немцова (специалност „Акушерка“ в МУ-Варна, филиал Сливен) проведе инициатива за информиране на хората в няколко ромски общности в Сливен, за да обсъди техните знания и страхове, свързани с вируса и ефекта му върху тях и общностите им. Освен симптомите, рисковете и начините за предпазване от заразяване, сред хората интерес предизвикаха и личната история на Мария и пътят й до университета, нейните амбиции и мечти.

В друг край на страната, Бяла Слатина, Алиса Руменова („Медицинска сестра“ в Софийски университет) поде разяснителна инициатива във връзка с ваксинационната кампания срещу Ковид-19. След индивидуални разговори с хората в квартала си в Бяла Слатина, Алиса сподели за своите усилия да отговори на въпроси и предостави ключова, практическа информация за избора на ваксини, възможностите за поставянето им, както и какво може да се очаква след поставянето на ваксина.

Най-мащабното усилие във връзка с предпазването от Ковид-19 беше информационната кампания в центъра на град Първомай, замислена от Алексей Митков („Дентална медицина“, МУ-София), Красимира Красимирова („Медицина“, МУ-Пловдив), Александра Боянова („Медицинска сестра“, МУ-София) и Димитринка Добринова („Лекарски асистент“, МУ-София, филиал Враца) , подкрепени от проф. Ани Кеворкян (ментор на Красимира и преподавател в МУ-Пловдив) в подготовката си. Студентите разговаряха с местните за коронавируса, за това какво знаем и не знаем за него и за ваксините. Темата предизвика у хората разнопосочни емоции и страхове, но с търпение и усмивка отговориха на всички въпроси, споделиха личен опит от работата си в лечебни заведения и дадоха практически съвети.

                

Стипендианти-медици за COVID-19 – мерки и предпазване

Септември, 2020г.

С настъпването на есента, коронавирусът отново се върна в дневния ни ред. Нека да заменим паниката с информираност и отговорност.

Стипендиантите от Стипендиантската ни програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, финансирана от Фонд Активни граждани, отделиха от своето време между доброволчеството и сесията това лято, и събраха полезна проверена информация в помощ на всички.

Ето всичко, което може да е полезно да знаете:

Видеото беше подготвено с материали, записани от стипендиантите, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

От учебника към терена: студенти в здравни специалности прилагат знанията си доброволно в полза на своите общности

Септември, 2020г.

Докато кризата с Ковид-19 предизвика безпокойство из цялата страна, стипендиантите, подкрепени в рамките на програмата за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, вложиха знания, идеи и сили, за да организират собствени инициативи и да допринесат за подобряване на информираността, както с информационни, така и с диагностични мероприятия в своите общности. Някои от младежите се заеха с подготовката и разпространението на материали сред своите общности в София, Пловдив, Сливен, които да ги информират и успокоят във връзка с пандемията.

Такава беше идеята на Димитринка Димитрова, обучаваща се в специалност „Лекарски асистент“, която подготви и раздаде материали „Усмихвай се дори под маската“ из софийските улици, със съвети за отговорно и разумно поддържане на здравето и духа във времена на пандемия.

Други се мобилизираха за доброволчески инициативи в общностите си, които да разкажат за рисковете и превенцията на редица социално значими здравни проблеми, въпреки че дневния ред на всички напоследък е зает от Ковид-19.

В края на месец август в Бяла Слатина бяха организирани профилактични гинекологични прегледи за здравно неосигурени жени. По време на прегледите под надслов „Профилактиката спасява живот“, инициирани от стипендиантката Аделина Радева, студентка в специалност „Акушерка“, беше предоставена информация относно значението на редовната профилактика за превенция на рак на маточната шийка при жените. Аделина е водена от убеждението, че е важно да се постави началото на по-добра информираност за начините на поддържане на женското здраве, независимо от социалния и здравноосигурителен статус на жените.


В същото време, Веса Иванова, студентка в специалност „Рехабилитатор“, проведе информационна среща с майки и деца в роднотo си село Невестино, община Карнобат, с цел запознаване и диагностика на гръбначни изкривявания в детска възраст. Веси обяснява избора на тема с разрастващия се в съвременността проблем със Сколиозата, а именно – гръбначните изкривявания в ранна детска възраст. Тя споделя, че за нея е важно да запознае родителите с проблема и да напомни за важността на поддържането на добра физическа форма и изграждането на правилни навици. Ненапоследно място стипендиантката помогна с диагностика и съвети във връзка с конкретни малки пациенти.

По-голямата част от студентите – участници в програмата през академичната 2019/2020г. проявиха отговорност и инициативност, отделяйки от времето си, за да организират дейности по разпространение на полезна здравна информация и подпомагане на най-нуждаещите се в първите месеци на пандемията от коронавирус. Други пък започнаха работа по по-мащабни проекти за проучване на мненията и достъпа до полезна информация, който общностите им имат, чрез подготовка и попълване на анкети, а обобщените им резултати и заключения предстоят да видят бял свят след приключване на работата на терен.

Инициативите на стипендиантите бяха подкрепени от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Стипендиант на ТСА от първо лице като доброволец в болница по време на пандемия: „Моята работа винаги ще изисква жертви. В очите на хората се виждаше страданието, молбите за помощ, за да се върнат излекувани у дома“

Август, 2020г.

Емануил Атанасов е от град Средец, област Бургас, първокурсник в специалност „Лекарски асистент“ в Тракийски университет – Стара Загора. Стипендиант е в програмата за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на Фонд Активни граждани България, управлявана от Тръста за социална алтернатива. Паралелно с адаптацията към онлайн обучението в последните месеци, още в първата година на обучението си Емануил се присъедини към медицинското съсловие, за да бъде полезен в тежките за здравната ни система времена.

Разказва, че детската му мечта е била да стане пастор и със стимула, който негова учителка му дава, почти до завършване на средното си образование е устремен в тази посока – „казваше ми, че имам голяма душа, състрадателен съм, готов съм да помогна на всеки един“, споделя Емануил. През март 2019, обаче, починала баба му, а ден след смъртта й, дядо му е приет в болница за спешна операция поради раково заболяване. „След това плановете ми бяха тотално провалени, бях съкрушен, защото тогава разбрах, какво е да се бориш за нечий живот, да дадеш всичко от себе си, за да може този човек отново бъде сред близките си.“ След случилото се Емануил твърдо решава да се посвети на каузата да помага на хората не само духовно, но и телесно.

Питаме го за първата му академична година:

Академичната година за мен приключи успешно, макар и да имаше препятствия, не се отказвах. Моята цел е да докажа, че мога, че това е моето призвание. Благодарен съм на много мои приятели, близки, роднини и най-вече на проф. Маринова (менторът на Емануил в рамките на програма за Менторска подкрепа на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности в рамките на Фонд Активни граждани България), които ме стимулираха през семестрите.  Най-трудната част от академичната година беше онлайн обучението. Имах чувството, че това е една голяма пропаст пред мен, която трябва да прескоча с много усилия. Доволен съм много от себе си, защото никога не съм имал такъв напредък и успех! Трябват постоянство и упоритост, защото ако се откаже човек, всичките усилия и мечти са напразно.

На молбата ни да разкаже малко повече за времето от началото на пандемията, Емануил отговаря:

През март, когато бяхме в началото на епидемичната обстановка от  COVID-19, в УМБАЛ “Дева Мария“ бяха обявили свободни места за доброволчески труд, свързан с борбата срещу коронавируса. Кандидатствах, през април получих обаждане, че съм одобрен и мога да отида в болницата, за да се запозная с обстановката и правилата, по които трябва да се работи. В началото бях уплашен и се колебаех, дали не съм направил лош избор, за да не заразя близките си, ако бъда заразен аз… Притесненията относно доброволческия ми труд по време на пандемията бяха големи, но моята работа винаги ще изисква жертви. Каквото и да се случи, аз ще остана доволен, че съм помогнал на някого. Медицинската специалност не е професия, а призвание!

В очите на хората, които постъпваха в отделението, се виждаше страданието, молбите за помощ, за да се върнат излекувани у дома. Най-вече оставахме доволни, когато виждахме подобрението на пациентите, виждахме техните усмивки и искрите от щастие. Там научих, че няма нищо по-ценно от ЗДРАВЕТО! Когато човек е здрав, той може всичко. Работата ми в отделението продължи до края на май.

През юни отново кандидатствах да бъда доброволец в друго отделение – „Съдова хирургия и ортопедия“. Персоналът, който работи в това отделение, е уникален. Адаптирах се много бързо. Ще ми бъде трудно, когато се разделям с тях, защото ме научиха на много полезни неща, които ще са ми са необходими в бъдеще. Научиха ме как да правя превръзки, дозиране на антибиотици, поставяне на всякакъв вид инжекции и т.н.

… аз искам да помагам на хората, искам те са да живи и здрави, да останат доволни от нас медиците. Да знаят, че има кадърни лекари, които могат да се грижат за тях, да помагат на страдащите и нуждаещи се хора, че са готови да останат в България!

Емануил се включва и в дейности в помощ на ромската общност в град Средец. Той и съгражданите му от местната църковна общност помагат на хора в нужда, предимно с храна, лекарства или транспортиране до болнично заведение. По време на извънредното положение всяка седмица са помагали на многодетни семейства, раздавайки пакети с храна, не са пропуснали и провеждането на информационна кампания за предпазване от вируси и поддържане на личната хигиена, в рамките на която са раздавани хигиенни материали.

Не пропуснахме и темата със стереотипите за ромите, отбелязвайки, че ромската общност беше сочена с пръст през по-голямата част от изминалите месеци. Емануил е убеден, че единственият изход и отговор на общността трябва да са образованието, адаптацията към 21. век, край на ранните бракове и преодоляването на мисленето, че са хора втора ръка. Самият той не отрича, че винаги се е борил, за да не го сравняват с когото и да било, защото всички са хора и са равни, а стремежът му и в учението, и в доброволческата дейност е да излезе от познатите за обществото рамки.

Емануил признава с благодарност, че разчита на средствата от стипендията си, за да покрива разходите си за транспорт до болницата, в която е доброволец. Не пести и благодарностите си към семейството си и към своите близки и приятели, които са го подкрепяли.

Менторът на Емануил, проф. д-р Юлиана Маринова, ръководител на катедра Социална медицина и здравен мениджмънт към Тракийски университет споделя относно съвместната им работа през последния семестър:

В тази сложна обстановка познанството ни и до момента е дистанционно, но това не попречи още от първия разговор да усетя силната воля и позитивна  енергия на един млад човек да постига поставените цели, независимо от трудностите и предизвикателствата. Емануил успешно се справи с най-голямото предизвикателство – преминаването към дистанционна форма на обучение, чрез електронната платформа на Тракийския университет. И наистина, Емануил постигна много добри, удовлетворяващи резултати в обучението през летния семестър. Емануил е силно мотивиран да постига все по-добри резултати в обучението по специалността „Лекарски асистент“ за постигане на по-висок академичен успех и успешно представяне и полагане на изпитите. 

За мен е удоволствие да споделя удовлетвореността си от отдадеността на Емануил на изключително хуманна кауза за подкрепа на усилията за подпомагане на нуждаещите се в условията на епидемията от Ковид-19. Сигурна съм, че подкрепата по Стипендиантската програма е високо ценена от него и още повече подсилва неговата мотивация за реализация в избраната от него високохуманна професия. 

Съветът на Емануил към младите роми – тези, които са завършили или все още учат – е да следват мечтите си и да не се отказват, защото в живота има време за всичко – и за семейство, и за образование, но без образование не може никога. „ТЪРСЕТЕ, МЕЧТАЙТЕ И ОТКРИВАЙТЕ!!!“ завършва разказа си Емануил.

Ромски студенти – доброволци проведоха информационна кампания за превенцията на хипертоничната болест на сърцето и захарния диабет

Август, 2019г.

Ромски студенти – доброволци проведоха информационна кампания за превенцията на хипертоничната болест на сърцето и захарния диабет на 22 август в кв. „Надежда“ в Сливен. Това беше последната от поредицата доброволчески инициативи за 2019г. на младежи – студенти в медицински специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Кампанията целеше да информира повече местната общност за значението на профилактиката при превенцията на хипертоничната болест на сърцето и захарния диабет. Социално значимите заболявания са в пъти по-често срещани сред бедни общности, като основните фактори за това освен дълбоката бедност са ниската здравна култура и информираност, нездравословно хранене и влошени условия на живот.

При провеждането на кампанията, която включваше измерване на кръвното налягане и измерване на кръвната захар, студентите бяха подкрепени от фондация „Здравето на ромите“ и нейния ръководител д-р Стефан Панайотов, Националната мрежа на здравните медиатори и Лекари без граници.

Проектът се реализира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. През месец август 2019г. се проведоха общо три доброволчески инициативи в Бяла Слатина, Лом и Сливен. Първата беше организирана на тема „Наркотици – вредата за здравето от използването им и последствията при привикването“, а втората в Лом на тема „Здравословно хранене сред подрастващи и младежи“.

 
Студенти в медицински специалности говориха за важността на здравословното хранене в Лом

Август, 2019г.

По време на второто събитие, инициирано и организирано от стипендианти в „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, бъдещите здравни професионалисти се срещнаха с ромската общност в град Лом.

По време на събитието бяха засегнати теми като поддържане на оптимално кръвно налягане и превенция на хипертония и хипотония, най-честите заболявания сред деца и младежи, както и съвети за следване на правилен режим на хранене сред деца, младежи и хора с проблемно кръвно налягане. На финала на събитието стипендиантите измериха кръвното налягане на участниците със съмнения за отклонения от нормалните показатели и дадоха съвети за превенция.

 
Първо събитие – среща с младежи в Бяла Слатина

Август, 2019г.

В рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ през месец август 2019г. се проведоха три доброволчески инициативи, организирани от студенти – стипендианти в „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ в Сливен, Бяла Слатина и Лом.

Първата от тях, беседа на тема „Наркотици – вредата за здравето от използването им и  последствията при привикването“ се проведе 7 август 2019г. в НУ „Христо Смирненски“ в гр. Бяла Слатина. Повече от 15 младежи на възраст между 13-18 години се включиха в срещата, която се проведе с любезното съдействие на фондация П.У.Л.С. – Перник и ръководството на началното училище.

Проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, се изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 
Студенти ще доброволстват в ромски махали

Юли, 2019г.

Ромски студенти, изучаващи медицина и други здравни специалности, от различни места в страната ще доброволстват в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Проектът се управлява от фондация „Тръст за социална алтернатива“. А идеята е участниците да развият и реализират инициатива или кампания в дадена ромска общност, чрез която хората живеещи в нея да повишат информираността си относно социалнозначими заболявания.

Днес част от студентите участваха в среща по втория компонент на програмата, който засяга именно развиването на инициативи със здравна насоченост в ромските общности. Студентите успяха и да се опознаят през различни игрови модели, както и да се срещнат с изпълнителния директор на ТСА Сара Перин.

Първият компонент на програмата е отпускането на стипендии за ромски студенти, изучаващи здравни специалности в рамките на една академична година. Целият период на програмата е за 6 години.

Целта на проекта е да се изградят ролеви модели, за да се повиши информираността за здравните проблеми в ромската общност.