Онлайн обучение за замислянето и създаването на малки общностни инициативи

Април, 2021г.

На 15 април 2021 година студентите-участници в “Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности” участваха в онлайн обучение на тема “Доброволчество и активизъм в полза на общността”. По време на обучението те получиха възможността да се срещнат виртуално и с участници в проекта “Млади ромски педагози”, които също имат нелеката задача да подготвят и реализират малки проекти в полза на общностите си.

По време на събитието разговаряхме за значението на малките общностни инициативи за постигане целите на Стипендиантската и менторска програми. Някои от стипендиантите разказаха за вече реализирани от тях проекти, включително и в условия на пандемия.

 

Людмила Живкова от Студентско общество за развитие на междуетническия диалог също гостува на срещата с представяне на ключовите аспекти от създаването и реализирането на проекти. Във втората част на обучението участниците работиха  в по-малки групи според професионалната им насоченост, като студентите в медицински специалности обсъдиха здравните проблеми на ромската общност и се постараха да генерират първоначални идеи за проекти, с които да допринесат за решаването им.

Сред големите акценти на срещата бяха търсенето на допирни точки между знанията и полетата на активност на бъдещите здравни специалисти и педагози, както и значимостта на малките проекти за личностното и професионално развитие на стипендиантите и изграждането им като ролеви модели.

 

Стипендианти-студенти в медицински специалности от цялата страна разговаряха за студентския живот по време на пандемия

Юни, 2020г.

Участниците в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи медицински специалности се събраха виртуално, за да поговорят за протичането на сесията по време на пандемия, както и за живота си през последните месеци на онлайн обучение. Студентите се обединиха около тревогите и затрудненията, които липсата на практически занимания предизвиква при подготовката на всички с амбиции да станат добри медицински специалисти.

Със студентите си поговорихме още за стипендиантската програма и организирането на доброволчески дейности във времена, в които социалната изолация е силно препоръчителна.

41 са тазгодишните стипендианти на Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, управлявана от фондация Тръст за социална алтернатива и реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Докато 14 от стипендиантите продължават участието си в програмата след като са били одобрени през изминалата 2018/2019 академична година, 27 бяха новоодобрените студенти. Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Голяма част от стипендиантите ни разказват за повишена активност, включително доброволческа дейност на местно ниво, свързана с участие или организиране на инициативи, включващи информационни или дезинфекционни мероприятия за превенция на разпространението на коронавирус.

Участниците в програмата получават финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера. Въпреки сложната ситуация и преминаването към дистанционно обучение във всички висши училища в страната с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, стипендиантите успешно работиха със своите ментори. В рамките на съпътстващата програма за Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, менторите подкрепят студентите както в развиването на техните академични и професионални умения като здравни професионалисти, така и за подготовката и организирането на инициативи, насочени към повишаване на информираността относно често срещани здравни проблеми и подобряване на здравното състояние на ромската общност. Тази година стипендианти и ментори бяха подпомогнати в съвместната си работа от специално подготвени за тях наръчници и онлайн дискусионни групи и събития, създадени като отговор на невъзможността за организиране на физически събития за обмен на опит.

     

 

Първи стъпки в изграждане и утвърждаване на менторската мрежа в условия на социална изолация

Април, 2020г.

Стартът на работата на тазгодишните ментори, които тази академична година подкрепят участниците в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, започна недълго след обявявяне на извънредно положение в страната. В тези необичайни условия, преди дни се проведе уебинар за менторите, който засегна ключови аспекти на темата за менторството – основи, добри подходи и примери, насоки за приложението му в рамките на настоящата програма, споделяне на опит.

Гости на уебинара, освен нашите ментори, бяха д-р Радосвета Стаменкова – Изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и член на Комисията за избор на стипендианти и Джеф Уорнър – Експерт „Анализ и дизайн“ в Тръст за социална алтернатива. Двамата споделиха своя опит с теорията и практиката на менторството. Опитните ментори, участници в програмата, използваха случая да се включат с истории и примери от практиката си на ментори през годините с цел да дадат идеи и теми за размисъл на по-младите участници в програмата. Менторите имаха възможност и да обсъдят особеностите на дистанционното менториране, наложено от обстоятелствата към момента. Спонтанната и продължителна дискусия около добрите подходи и желаните резултати несъмнено показаха енергията и високата мотивация на менторите за развиване на потенциала на студентите-бъдещи медицински специалисти.