Стипендианти-медици за COVID-19 – мерки и предпазване

  С настъпването на есента, коронавирусът отново се върна в дневния ни ред. Нека да заменим паниката с информираност и отговорност. Стипендиантите от Стипендиантската ни програма за студенти от ромски

От: Aylin Comments off 15:57