Конкурс за предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход,

От: Aylin Няма коментари 27.08.2017 15:27