За програмата

Общата цел на програма „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ е предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, която допълва компонента

От: fuxy Comments off 04:05