Политика

за поверителност

Последна актуализация: 09.07.2018 г.

Добре дошли на socialachievement.org

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ („Фондацията“, „ние“, „нашата“ или „на/нас“), уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да Ви информираме за принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Настоящата Политиката за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

КОИ СМЕ НИЕ?

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е организация с нестопанска цел, регистрирана в Република България, с адрес в гр. София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №64. Координати за контакт с администратора: г-жа Кристина Боева, имейл адрес: compliance@tsa-bulgaria.org.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Молим да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме.

Използвайки socialachievement.org, независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, подавате запитване за финансиране по някоя от нашите дарителски програми или ни изпращате съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната  версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща). Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашата Страница. Тези  условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Информация, която Вие ни предоставяте

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания и съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите проектни предложения, както и при изпълнението и отчитане на финансирания от нас проект. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с договор за безвъзмездно финансиране („договор за грант/микрогрант“).

Информация, която получаваме за Вас

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“), посредством която се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. За тази цел използваме „бисквитките“, описани по-долу в настоящата Политика („Правила за „бисквитките“). Информацията, събрана от Google във връзка с използването на Страницата включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство към интернет, „кликванията“ към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания“ и движения с „мишката“). Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Тази информация ще бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, където ще бъдат запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. В този процес събраните данни няма да бъдат асоциирани с вашия пълен IP адрес. Ние активирахме функцията за анонимизиране на IP адресите, предлагана от Google на нашия уебсайт, така че последните 8 бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) на Вашия IP адрес да бъдат изтрити. Освен това Google е сертифицирана организация по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), което гарантира адекватно ниво на защита на данните в Съединените щати. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтеглите и инсталирате предложения браузър, или като управлявате съгласието си в полето с набор от „бисквитки“ за отказване. И двете опции предотвратяват уеб анализите само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този плъгин или ако не изтриете „бисквитката“ за отказ. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Google. Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Analytics.

КАК СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА КАКВО Я ИЗПОЛЗВАМЕ?

Най-общо Вие можете да посещавате нашата Страница, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

 1. Когато правите запитване за финансиране, за да разгледаме молбата Ви, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително за да Ви изпратим нашия формуляр за кандидатстване;
 2. Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 3. Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 4. Когато отговаряте на запитвания на Фондацията в процеса на обработка на Вашето заявление за финансиране, за целите на цялостната му оценка, евентуално одобрение и отпускане на средствата;
 5. Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Страницата;
 6. В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;
 7. Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

В обобщение, ние обработваме  Вашата лична информация и данни за следните цели:

 1. В отговор на Вашите запитвания;
 2. За обработване на Вашите заявления/ молби за финансиране и комуникация с Вас;
 3. За изпращане на нашия формуляр за кандидатстване, както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договор за грант/микрогрант;
 4. За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Договорно и преддоговорно задължение – на първо място Вашите лични данни са ни необходими за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за финансиране, както и за сключването и изпълнението на такъв договор.

Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово – счетоводни цели.

Обществен интерес – в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.

Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за обработването на личните Ви данни.

Легитимен интерес – Вашите лични данни са ни необходими и за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на финансираща организация, предоставяща безвъзмездна финансова помощ, подкрепяща и подпомагаща частния сектор в Република България, която се ръководи от определени принципи и ценности. Нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. В допълнение ние имаме нужда от определена информация и лични данни, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби с отпуснатите средства. За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да популяризираме и оценим резултатите от всеки един проект. Като се имат предвид ограниченията по отношение  на обработването на лични данни, гаранциите и мерките за защита, прилагани от нас, Фондацията, след извършен анализ, стигна до извода, че когато обработването на Вашите данни се основава на легитимните интереси на Фондацията или на трета страна, Вашите интереси, основни права или свободи са подходящо и в достатъчна степен защитени. Можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт, за да поискате повече информация за това как сме стигнали до това заключение за различните видове обработкa.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО МУ?

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. В случай че Вашата молба за финансиране бъде одобрена, личните Ви данни ще бъдат запазени за срок  съгласно вътрешните политики на Фондацията по отношение на сключването, изпълнението и отчитането на договори за грант/микрогрант.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Фондацията се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън Фондацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с: (I) финансиращите ни организации и структури, като Фондация „Америка за България“, във връзка с правоотношения между нас и за целите на отчитане при спазване на законовите разпоредби (II) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата Страница; (III) партньори на Фондацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (IV) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

КАК И КЪДЕ ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Фондацията може да предава данни на нейни финансиращи организации и структури, партньори, контрагенти, доставчици на услуги, установени в ЕС и извън него, с които Фондацията е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи Фондацията ще гарантира, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави. Адекватната защита обикновено означава да се вменят на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от Фондацията.

В отсъствието на подходящи гаранции е възможно предаването на данни да се извърши   поради необходимостта от изпълнението на преддоговорни мерки, взети по Ваше искане, за целите на изпълнение на договор между Вас и Фондацията, както и за целите на сключването или изпълнението на договор между Фондацията и друго физическо или юридическо лице, сключен във Ваш интерес. В някои случай предаването може е необходимо поради важни причини от обществен интерес.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от Фондацията, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, Фондацията може да откаже да предприеме действия по искането.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен“)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на данните, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към Фондацията. Ние можем да не се съобразим с Вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. по причини от обществен интерес. Това Ваше право не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към Фондацията, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на Фондацията, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на жалба

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите  компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Фондацията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ИЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ?

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес.

Ако  искате да получите допълнителна информация или имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате нашите координати за контакт, посочени по-горе.