With a taste of an end, but actually a new beginning for a more cohesive student community and inspiring good examples

With a taste of an end, but actually a new beginning for a more cohesive student community and inspiring good examples

On March 29 and 30, the final meeting between students and mentors from the program “Mentorship Support for Roma Students…

Read more
Medical students and mentors collected inspiration and topics for reflection for the new academic year

Medical students and mentors collected inspiration and topics for reflection for the new academic year

For yet another year, students and mentors from the program came together to expand their network of contacts, knowledge and…

Read more
A Key Milestone for Mentors and Scholars

A Key Milestone for Mentors and Scholars

Students and mentors came together for an extended live meeting for the first time since the program began. The meeting…

Read more

Проектът се финансира от:

Този проект се реализира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Проектът се реализира от:

Фондация “Тръст за социална алтернатива" (ТСА) изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. В рамките на Фонд Активни Граждани ТСА управлява компонент за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход и изпълнява проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Проектът се съфинансира от:

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Подкрепата за ТСА е осигурена от Фондация „Америка за България“.